Již od rána jsme ve škole potkávali soutěžící ve společenském oblečení. Soutěž zahájil ředitel školy Miloslav Blecha a byla představena i porota ve složení L. Šamšová, V. Benešová, I. Jiráňová a Š. Hejduková. Po písemném testu znalostí následovala nejzajímavější část - prezentace jednotlivých vylosovaných témat. Panovaly zde nervy, napětí, ale nechyběla ani dobrá nálada.

Každá práce měla své kouzlo, vystoupení některých týmů byla povedenější, některá slabší. Všichni se snažili, nechyběl ani humor. Po poslední prezentaci studentům nezbývalo nic jiného, než trpělivě čekat na vyhlášení výsledků, které týmům sdělila zástupkyně ředitele Hana Somolová. První místo a postup do krajského kola si vybojovala děvčata ze 4. L Lucie Lajpertová, Kristýna Kaucká a Iveta Jirásková.

Na dojmy poroty jsem se zeptala Veroniky Benešové: „Výkony byly vyrovnané, výsledky práce studentů byly většinou velmi kvalitní počítačové prezentace. Je vidět, že studenti studují aktuální ekonomické dění. Smyslem soutěže je, aby studenti byli schopni aplikovat své znalosti ze školy v praxi a ekonomické realitě. To se, myslím, podařilo. “