Rada města na návrh tajemníka MěÚ Rakovník jmenovala vedoucím ekonomického odboru Ladu Pidrmanovou. Na základě toho, že byl stávající vedoucí odboru jmenován do funkce tajemníka, bylo vypsáno výběrové řízení na pozici vedoucího ekonomického odboru. Bylo vyhlášeno dne 3. srpna s termínem podání přihlášek do 20. srpna.

"Hodnotící komise obdržela v tomto termínu přihlášky tří uchazečů, kteří všichni splnili podmínky zadání a byli pozváni k písemnému testu a pohovoru na den 31. 8. 2015. Komise vyhodnotila výsledky uchazečů a doporučila jmenovat do funkce pí Pidrmanovou, která v současné době zastává funkci vedoucí útvaru interního auditu," informovala Andrea Strnadová, mluvčí rakovnické radnice.