Městská policie musela do této doby používat pouze starší programy a kombinovat je s ručně psanou evidencí. „Z hlediska poskytování potřebných informací je tato kombinace velmi problematická. Potřebná data je nutné shromažďovat ručně a následně vkládat do tabulek, grafů nebo přepisovat do statistik. V dnešní době při vývoji systému práce a zvyšujícím se požadavkům na administraci je tento systém zcela nedostatečný,“ vysvětlil starosta města Karel Filip.

Městští strážníci si nakonec vybrali informační systém sami. „V současné době tento program používají na zhruba devadesáti obecních a městských policiích v celé republice. Ale také na Slovensku a nově i v Polsku,“ uvedl Filip.

Jeho hlavním rysem je, že data do něj pořizují všichni strážníci, kteří každodenně řeší přestupky, trestné činy nebo jiné obecné události. Strážníci díky němu mohou informace přenášet GPS souřadnice a fotografie, případně videa přímo z místa událostí.

Velkou výhodou je možnost zpracování statistických údajů pro ministerstvo vnitra. Dále systém dokáže vytvářet mapy kriminality a dokonce umí i mapy předpokládané kriminality.