Čechův mlýn s malou vodní elektrárnou slaví v těchto dnech významné výročí. Jeho současný majitel Petr Čech vysvětlil: „Je tomu právě sto let, kdy 11. září roku 1911 uzavřel můj děda Václav písemnou smlouvu s Emilem Kolbenem. Vznikla tím jedna z prvních vodních elektráren na výrobu střídavého elektrického proudu u nás i ve světě. Naši předkové významně pomohli celému světu vybudovat pilíře druhé průmyslové revoluce.“

Ve vodní knize č. 2, která obsahuje právní dokumenty vztahující se na vodní toky a na užívání vody z let 1911–1924, je založeno povolení c. k. místodržitelství pro království České o výměně vodních kol za turbínu Francisova systému s vertikální hřídelí.

Stavba turbíny byla provedena podle schválených plánů a byla dokončena do konce roku 1916. Následujícího roku pak c. k. místodržitelství pro království České udělilo Václavu Čechovi povolení k používání této turbíny. Ta nejdříve zásobovala pouze šlovický mlýn a přilehlé hospodářství. Přebytek elektrické energie měl sloužit k zemědělským i průmyslovým účelům.

Dne 6. prosince 1920 pak šlovická malá vodní elektrárna jako první na okrese Rakovník a jako jedna z prvních v celém Československu začala napájet střídavým proudem místní elektrickou síť – mlýny Slabce a Slapnice, kamenolom Bílý kámen, osm okolních vesnic a přilehlé chaty. V roce 1928 byla elektrárna připojena na celostátní energetickou síť.¨Původní elektrické vedení bylo vrchní (po stožárech), v současnosti je už vedení zemní (kabelem).