Střední škola Euroinstitut je praktická škola a odborné učiliště, kde se mohou vyučit i klienti z domovů se zvláštním režimem a domovů se zdravotním postižením. Naučí se uklízet, prát, žehlit či připravovat pokrmy, třeba pro kuchyňky v nemocnicích nebo v organizacích sociálních služeb. Připraví se tak na skutečné povolání a mohou se zapojit do práce třeba i v domově, ve kterém žijí. „Postiženým pomáhá řada organizací. Nestačí však ochrana na trhu práce. I pro pracovní uplatnění v jednoduchých manuálních oborech, jako úklid, praní, žehlení či opravy prádla potřebují mentálně postižení vzdělání a odborný výcvik," říká zástupce zřizovatele školy MUDr. Leoš Středa. Přednáší management sociálních služeb na lékařské fakultě a stál u zrodu škol pro těžce postižené žáky.

Škola Euroinstitut sází také na nejmodernější techniku. Počítačové učební pomůcky unikátně vyvinula společnost High Tech Park, která je ve vývoji asistivních technologií absolutní jedničkou u nás. „Vývoj programů pro postižené nepatří k nejlevnějším. Vždy je nutný individuální přístup. Výukový tablet vyjde na několik desítek tisíc korun, ale umožní zapojení do vzdělávání žákům, kteří byli od techniky odstrkováni. Prý to bylo pro ně příliš náročné. A jak vidíte, náročné to pro ně není," dodal Ing. Petr Panýrek z High Tech Parku.

Euroinstitut připravuje do práce své učně a žáky podle individuálních vzdělávacích plánů. Žáci chodí do praktické školy nebo se vyučí v tzv. „éčkovém" učebním oboru. Odborné učiliště vytváří také speciální třídy přímo v organizacích sociálních služeb. Jako například v Domově Leontýn v Roztokách u Křivoklátu, kde tento týden dostali žáci s postižením nové tablety se speciálním softwarem pro výuku.

„Naši klienti jsou školou nadšení a rozhodně byste nenašli někoho, kdo chodí za školu", s úsměvem se připojuje ředitelka Mgr. Dana Zímová.
Výpočetní technika je dnes všudypřítomná, počítače jsou v prádelnách či na kuchyňkách. I logistiku úklidových prací řídí u řady firem počítač.
A tablety se speciálním softwarem jsou důležitým krokem, který pomůže mentálně postiženým vykročit do moderního světa. V praxi je kladen důraz na praktickou výuku, aby se žáci na skutečných pracovištích připravili na svou budoucí práci. Pomáhá například Servis jeřábů ve Slaném nebo pražský Hotel U Hvězdy.

⋌Autor: Euroinstitut