Vycházelo se z Luhu ve Skryjích, kde na zájemce čekali zástupci CHKO Křivoklátsko Josef Jedlička a Karel Lankaš. Kromě toho dorazili také „broučkaři“ z rakovnického entomologického klubu Dapsa Miroslav Zýka a Miroslav Polcar. Ti vyprávěli účastníkům exkurze zajímavosti ze života brouků, o jejich výskytu a podobně.

„Zatímco Miroslav Zýka doplňoval své povídání o broucích obrázky, Miroslav Polcar je smýkal z trávy a střásal ze stromů, abychom je viděli v životní velikosti,“ sdělila Jiřina Prošková, ředitelka obecně prospěšné společnost Křivoklátsko.

Nechyběly ani ornitologické postřehy od Karla Lankaše, o historii území pak povídal Josef Jedlička. „Další vycházky se uskuteční na podzim,“ dodala Jiřina Prošková.