Ředitelka Obecně prospěšné společnosti Křivoklátsko Jiřina Prošková za spolupořadatele vydařené akce popsala: „Pod vedením lektorů ze Správy Chráněné krajinné oblasti Křivoklátsko se dozvěděli, co vše obnáší vyhlášení národního parku a jaké jsou jeho hodnoty. Šli z Broum do Skryjí a pokochali se nádhernými scenériemi Týřovických skal. Díky daru Královského pivovaru Krušovice se mohli návštěvníci převézt autobusem zase zpět do Křivoklátu."

Za účastníky upozornila Jana Jirásková: „Lokalita, kterou jsme procházeli, je opravdu jedinečná a výklad lektora Josefa Jedličky byl více nežli fundovaný."
Historie evropských národních parků začala sice s více než třicetiletým zpožděním ve Švédsku, ale zato bylo v roce 1909 vyhlášeno národních parků hned devět. Jako připomenutí tohoto výročí slavíme 24. května v celé Evropě Evropský den parků.

Základní myšlenkou spojující oslavy je přiblížit chráněná území všem lidem, protože ochrana přírody není jen věcí ekologů, zoologů či botaniků. Ochrana přírody a chráněná území jsou tady pro každého a poskytují nám toho mnohem víc, než by se na první pohled mohlo zdát. „V České republice máme v současné době čtyři národní parky a pětadvacet chráněných krajinných oblastí. Snahou naší ochrany přírody je nabízet v chráněných územích prostor pro poučení i oddych, pokud tyto aktivity probíhají šetrným nebo, jak je stále běžnější označení, trvale udržitelným způsobem," zdůraznila Jiřina Prošková s tím, že většina účastníků popsané exkurze by určitě byla pro Národní park Křivoklátsko, protože je naší povinností chránit toto nádherné, ojedinělé území.

Historie
Světová historie velkoplošných chráněných území se odvíjí již od roku 1872, kdy byl vyhlášen první národní park světa, americký Yellowstone.
Američané již tehdy deklarovali, že toto území má být zachováno pro budoucí generace a sloužit k potěšení lidu.