Zúčastnili se jí studenti Střední zemědělské školy v Rakovníku a žáci ZŠ Hořovice.

Ředitelka Informačního a vzdělávacího střediska Budy Křivoklát Jiřina Prošková popsala: „Dozvěděli se vše o vodních tocích, jejich čistotě i životě v nich.

Další den, za vydatného deště, vyjelo „Kohoutobusem" 26 účastníků, k nimž se přidali další čtyři cestou do Přírodní rezervace Prameny Klíčavy.

Tito stateční turisté absolvovali v pláštěnkách veškeré nástrahy promočeného lesa, ale vůně stromů předčila veškerá očekávání. Prvním zastavením byly bývalé lázně Merkovka odkud Pivovar Krušovice získává vodu, z níž vaří své světoznámé pivo. „Náš průvodce Václav Somol kromě ukázky historické láhve vysvětlil další podrobnosti týkající se již zaniklých lázní. Pramen železité vody z kapličky dosud vytéká a vlévá se do blízkého rybníčka, který je plný červených candátů," uvedla Jiřina Prošková. Během exkurze do nejmodernějšího pivovaru v Krušovicích měli její účastníci po prohlídce pivovaru možnost okusit krušovická piva a pochutnat si na výborném gulášku.

„Děkuji vedení společnosti , která nám umožnila uskutečnit tuto exkurzi a navíc finančně podpořila také naši obecně prospěšnou společnost, aby mohla dále provozovat svoji činnost (vzdělávací výukové programy o ochraně přírody, TIC, výstavy, exkurze," dodala Jiřina Prošková.