Konkrétně se tak stane ve dnech 21. až
24. března.

Jedná se o Národní výběrovou konferenci, ze které diskutující pracující v týmech mohou postoupit na mezinárodní zasedání (International Sessions) této studentské organizace.

EPM je diskusní platformou, kde si účastníci zdokonalují své řečnické, argumentační (environmentální, ekonomická a zahraničněpolitická témata), organizační 
a jazykové schopnosti (jazykem jednání je angličtina). 
Cílem této mezinárodní iniciativy je kromě osobního rozvoje středoškolských studentů a týmové spolupráce především jejich zapojení do debat o evropských a globálních otázkách.

Jednání jednotlivých komisí a týmů budou probíhat uzavřeně na půdě Masarykovy obchodní akademie Rakovník a v neděli dojde v Domě osvěty k veřejnému zakončení výběrové konference.

AUTOR: VLADIMÍR KALIŠ