Lídr občanských demokratů a předseda SMOR Zdeněk Nejdl se na posledním zasedání předních představitelů města pokoušel zvrátit rozhodnutí a vystoupení města Rakovníka ze SMOR a získat čas, aby mohl svazek alespoň vést debatu o výši příspěvku, který by město Rakovník za své členství platilo. V současné době Rakovničtí platí šest set tisíc korun ročně a členství mu žádné výhody nepřináší. Rakovničtí se ale nechali slyšet, že pokud dojde ke sloučení SMOR se Svazkem pro zajištění dopravní obslužnosti, budou jeho členem.

„Splnil jste, pane starosto, stranický úkol, který jste dostal," řekl Zdeněk Nejdl a pokračoval: „Pokusím se připravit projekt jednoho svazku za podmínek, které s vámi rád projednám. Budu rád, když se mnou bude vedení města spolupracovat. Jak by se ten svazek měl podle vás jmenovat? To může být totiž první konflikt," řekl Zdeněk Nejdl (ODS) na posledním zasedání.

„Připadá mi úsměvné hovořit o stranických úkolech, u nás to tak nefunguje. Návrh názvu svazku spíše očekávám od vás," odvětil starosta Rakovníka Pavel Jenšovský (ČSSD).

A právě už název nového svazku, který by mohl vzniknout sloučením SMOR a Svazku pro zajištění dopravní obslužnosti, bude nejspíše vážným konfliktem, což připustil i místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš (ANO).

Podle místostarosty Rakovníka Miroslava Samaše je nutné, aby se především domluvili předsedové zmíněných svazků tedy za SMOR Zdeněk Nejdl a za Svazek pro zajištění dopravní obslužnosti Jiří Loskot.

„S paní místopředsedkyní jsme se bavili, nepřišli jsme na to, jak by se mohl nový svazek jmenovat. Kdyby se objevila část jména jednoho ze současného svazku, byl by to problém. Na jednání bylo nejprve řečeno, že by měl zaniknout Svazek měst a obcí Rakovnicka, na druhém Svazek pro zajištění dopravní obslužnosti. Záleží opravdu na tom, jak se dohodnou předsedové těchto spolků," sdělil na posledním zasedání místostarosta Miroslav Samaš.

Město Rakovník opustí Svazek měst a obcí Rakovnicka od příštího roku,tedy k datu 1. 1. 2016. V současné době má totiž již zaplacen členský příspěvek ve výši šest set tisíc korun.

„Náš průměrný roční příspěvek za poslední tři roky činí zhruba šest set tisíc korun, ale návratnost, byť jen částečná, není téměř žádná. Svazek totiž vykonává především účetní služby pro některé obce, pro pět obcí trvale, další jen nárazově, nebo v minulosti pomáhal s čerpáním dotací. Na obě problematiky máme dostatečně silné a kvalifikované odbory v rámci městského úřadu, a tak si tyto činnosti hradíme ze mzdových prostředků," odůvodnil před několika týdny návrh na vystoupení ze Svazku měst a obcí Rakovnicka starosta Pavel Jenšovský. Ten však na posledním zasedání poznamenal: „Starostové mohou přicházet na naše odbory a vždy se jim dostane rady, a to bez ohledu na to, zda jsou či nejsou členy Svazku měst a obcí Rakovnicka."