Toho se měl dopustit tím, že odprodal obecní pozemky bez řádného zveřejnění zájmu, bez souhlasu zastupitelstva a k tomu ještě za velmi nevýhodnou cenu.

Sunkovský jakékoliv pochybení popírá. A za pravdu mu dala i policie. „Jen se potvrdilo to, co jsem říkal,“ uvedl. Tedy že zastupitelé odsouhlasili odprodej pozemků pod původní číselnou řadou. Z technických důvodů, kvůli pokládání inženýrských sítí, se však tyto pozemky zmenšily o přibližně dvacet metrů, aby vedení Jesenice nemuselo později pozemky vykupovat od vlastníků zpět.

Geodet, který změnu prováděl, musel změnit číselné označení pozemků. „Jedná se však o tytéž pozemky, jen pod jiným označením,“ vysvětlil Sunkovský. Podle něj je problém zřejmě v tom, že město odsouhlasilo prodej pozemků se starým číselným označením, avšak kupní smlouva obsahuje označení nové.

Sunkovský závěrem řekl, že se hodlá bránit. Nevylučuje ani podání trestního oznámení. „Chci očistit své jméno. Poradím se s právníky, co a jak dále,“ uvedl.