Finanční částka ve výši 1,2 milionu korun, kterou navrhla bývalá tajemnice Eliška Holková městu Rakovník jako možnou podmínku pro mimosoudní vyrovnání, byla spočtena údajně jako její ušlý mzdový zisk.

Vedení rakovnické radnice nakonec exkluzivní informace Rakovnickému deníku potvrdilo s tím, že je ovšem nehodlá dále komentovat.

Rakovničtí radní se již na jednom z předchozích zasedání mimosoudním vyrovnáním s bývalou tajemnicí Městského úřadu Rakovník zabývali.

„Bývalá tajemnice paní Holková nabídla nějakou kompenzaci, za kterou by odstoupila od soudního sporu. Čekalo se od města, že nabídne nějaký konkrétní návrh," komentoval jednání rady města místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš (ANO) s tím, že radní nakonec odsouhlasili nabídku v řádech desetitisíců korun.

„V rámci debaty jsme nakonec dospěli k částce, která zřejmě paní Holkovou v žádném případě neuspokojí. Shodli jsme se na částce ve výši čtyřicet tisíc korun s tím, že současně město Rakovník nebude uplatňovat soudně žádné finanční nároky vůči bývalé tajemnici."

„Radní však dále konstatovali, že případné poskytnutí uvedeného plnění v rámci soudního smíru nemá charakter kompenzace za neplatné odvolání z funkce či neplatné rozvázání pracovního poměru," doplnila informace Alida Štulajterová, mluvčí rakovnické radnice a Městského úřadu Rakovník.

Místostarosta Rakovníka Miroslav Samaš pak vysvětlil, že rakovničtí radní došli k částce čtyřicet tisíc korun. Nechal se slyšet, že v celém sporu by město Rakovník přišlo o mnohem více peněz, a to i v řádu statisíců, i tehdy, kdyby soudní spor vyhrálo. Soud totiž ne vždy uzná plnou výši nákladů, jelikož advokátní kanceláře mají stanovený ceník. Proto přihlíží na stanovené tabulky, které obsahují vyčíslené náklady právě za jednotlivé úkony.

„Nepředpokládáme, že jsme paní tajemnici odvolali neoprávněně," podotkl místostarosta Miroslav Samaš.

Rozhodnutí radnice se ale nelíbí nejsilnějšímu opozičnímu hnutí Město pro vás.

„Z jaké položky rozpočtu bude částka popřípadě hrazena? Nelíbí se nám, že by měla být hrazena z veřejných peněz, tedy právě z rozpočtu města," řekl předseda hnutí Miroslav Koloc.

Nyní je spor mezi bývalou tajemnici Eliškou Holkovou a městem Rakovník u mediátora, jehož prostřednictvím by se měly snažit najít obě strany kompromis a spor by tak nemusel být řešen soudní cestou. „Účastníkům jsem nařídil první setkání s mediátorem. Jednání bude na tři měsíce přerušeno. V této době mají účastníci prostor, aby jednali o smírném řešení," vysvětlil počátkem dubna předseda senátu Miroslav Kalný, kterému byl pracovně právní případ přidělen.

Zatímco Eliška Holková se domnívá, že byla z funkce tajemníka úřadu v první polovině roku 2015 odvolána neoprávněně a kvůli tomu podala na město Rakovník žalobu, vedení rakovnické radnice je zcela opačného názoru. Starosta Pavel Jenšovský (ČSSD) tehdy Rakovnickému deníku řekl, že tak učinil vzhledem k vážným pochybením.

„Zjistil jsem několik závažných porušení zákonných povinností na straně paní tajemnice, přičemž za nejzávažnější považuji opakované překračování pravomoci při zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (rozsah pravomoci je na úřadě dán „Pravidly", která schválila rada dne 25. dubna 2012, pozn. red.) a opakované přisvojení si pravomoci rady jako kolektivního orgánu samosprávy," vysvětlil Pavel Jenšovský.