Na nastavení výhodných podmínek pro tak velkou zemědělskou produkci, jaká tu byla na konci osmdesátých a na začátku devadesátých let, je pozdě. Rozměr českého zemědělství se neustále zmenšuje. Velká část potravin se dováží ze zahraničí. Je nutné zachovat zemědělství alespoň v takovém rozsahu, jako je nyní.

Alternativní řešení
Navrhované možnosti na valné hromadě jsou ale jen alternativou. Produkty od středočeských zemědělců do středočeských středních škol by zajistily čerstvé a zdravé potraviny. Školy by je nemusely nakupovat v obrovských supermarketech přes několik překupníků.

Zemědělci by měli garantovaný odbyt alespoň části produkce. To by pomohlo malým zemědělcům. Na Rakovnicku by přicházelo v úvahu dodávat maso a brambory.

Otázkou je, zda na tento nápad není příliš pozdě. S tím vystoupil také Zdeněk Rosa ze Zem Investu Kladno: „Většinu chovů prasat a skotu zemědělci už dávno zrušili kvůli nízkým výkupním cenám masa. Zůstalo jich tu jen pár. Zrovna tak se tady zavřela všechna jatka. Je to katastrofa.“

Farmářské trhy
Myšlenka farmářských trhů není nová. Agrární komora chce začátkem května na schůzce se všemi zemědělci projednat možnosti jejich zavedení. Farmářské trhy vidí ministerstvo zemědělství jako progresivní řešení, ale při rozměru našeho zemědělství se to týká pouze malých zemědělců nebo rodinných farem.

To, že někdo prodává ze dvora, není žádnou novinkou. Vlastní zkušenosti uvedl Pavel Řepík, ředitel Probiosu Kounov: „Farmářský trh je pro nás relativně drahé stanoviště s malým objemem prodeje na to, aby zaplatil náklady. Proto rozvážíme naše krůtí maso až k zákazníkům.“ Jediné, co se zlepšilo, je změkčení hygienických norem, protože tvrdé normy se v tomto případě dodržet nedají.

„Prodej ze dvora není spásou českého zemědělství a stavět se na něm nedá,“ i tato slova zazněla dále v diskusi.

Farmářské trhy nezatratil Jaroslav Mikoláš, jeden z jednatelů Lupofytu: „Musíme zachránit, co se dá. Farmářské trhy nezachrání velké podniky, ale agrární komora sdružuje všechny zemědělce, i ty malé. A těm by to pomoci mohlo. Těm velkým to pomůže tím, že se zlepší pohled na české zemědělství a na kvalitu našich potravin. “

Dotace
Čerpání dotací ze Středočeského kraje pro zemědělství je další malou pomocí. Odtud by bylo zřejmě možné získat dotace na na výsadbu chmele v podobě cílené dotace na rozvoj zemědělství. O dalších možnostech budou zemědělci informováni na schůzce s odborníkem. K jednání s ním si připraví potřebné podklady s požadavky na dotace.

Stabilita
„Zemědělcům by pomohla jednoduchá administrativa, dlouhodobá stabilita trhu a především stabilita politické situace v naší zemi. S každou změnou vlády přichází i změna nastavení dotačních titulů i dalších podmínek pro zemědělství,“ zkonstatoval dosavadní předseda agrární komory Miroslav Mánek.

Nyní mají sami zemědělci přijít s nápady, které by jim nejvíce pomohly situaci vyřešit. S tím se na ně obrátil i senátor Marcel Chládek. Otázkou je, jestli už opravdu není pozdě.