Zatím jen prozradíme, že se jedná o občanské sdružení, které spojuje lidi se zájmem o ornitologii, přírodu a její ochranu.

Právě na Křivoklátě můžete nyní získat obrovské množství informací, které se tohoto spolku týkají, ať již jde o psaný či fotografický materiál. Průvodkyně Jiřina Prošková doplnila: „Ještě sem budou dodány vycpaniny ptáků. Ty se v tuto chvíli kompletují."