Zastupitelé města na svém posledním zasedání schválili rozdělení financí, které Rakovník získal prodejem pozemku pro výstavbu obchodního centra u sochy sv. Vojtěcha. Jde o částku 21,6 milionu korun, přičemž tři miliony z této sumy byly vloženy do rezervního fondu. Pět milionů pak má jít na projektové dokumentace, které jsou nutné při podávání žádostí o dotaci z regionálních operačních programů, které by měly být vypsány ještě v tomto roce.
Rada města na čtvrtečním zasedání je podle rozhodnutí zastupitelů využila.
Jedná se celkem o sedm investičních akcí, které jsou buď v projektové fázi, nebo jsou již plně realizovatelné (viz vedlejší tabulka). V rámci přerozdělení medvěda rada města vypsala i otevřené řízení na výběr dodavatele akce výstavby školní jídelny u 1. základní školy. Dodavatel bude mít za úkol i vyřešit záchranný archeologický průzkum v této lokalitě (o průzkumu se dozvíte více v pondělí). Druhé otevřené řízení dotýkající se jídelny je na dodavatele gastro zařízení. Cena jídelny se odhaduje na 40 až 50 milionů, hotova by měla být v roce 2009.

Co se ještě za 21 milionů udělá:

1) Zadávací řízení pro zpracování projektové dokumentace pro stavební povolení na rekonstrukci Domu osvěty. V tomto případě hodlá město žádat o evropské peníze. Odhaduje se, že celková oprava by měla vyjít na 10 až 12 milionů.
2) Zadávací řízení na zpracování studie využitelnosti současné školní jídelny na Žižkově náměstí. Studie by měla napovědět, zda je tento objekt vhodný pro přemístění knihovny a nakolik by taková investice mohla vyjít. Radnice předpokládá, že kolaudace nové jídelny u finančního úřadu by mohla být v roce 2009.
3) Zadávací řízení na realizaci řešení dopravní situace v ulici Pod Nemocnicí. Projekt je hotov. Jedná se o rozšíření komunikace, kolmé parkování apod. Financovat akci bude město z medvěda, odhaduje, že to bude stát od půl milionu korun.
4) Zadávací řízení na vybudování dětského hřiště u hokejbalové plochy na Zátiší. Zde by mělo vzniknout podle projektu něco podobného jako před nedávnem v sídlišti Pod Nemocnicí. Cena za realizaci se odhaduje na 1,2 milionu a půjde z medvěda.
5) Zadávací řízení na vybudování zavlažovacího systému na Zátiší včetně řešení skrápění antukových kurtů u 3. ZŠ, zde bylo z medvěda vyčleněno 600 tisíc korun.
6) Zadávací řízení na zpracování projektu na komplexní obnovu Čermákových sadů včetně architektonického řešení.