Společnost Froněk ve spolupráci s ČVUT provedla výrobní zkoušky na čtyři nové asfaltové typy. „Jedná se o dvě nízkohlučné směsi, dále směs na podkladní konstrukce a poslední je směs pružného asfaltu,“ vysvětlil pro Rakovnický deník provozní ředitel firmy Froněk Kamil Hrbek. Tři směsi jsou novinky, kterými chtěla rakovnická firma rozšířit svůj sortiment, aby udržela krok s konkurencí. A čtvrtá směs je převzatá z Německa a firma Froněk je zatím jedinou firmou v České republice, která ji používá.

Jedná se právě o směs do podkladových konstrukcí. „ Do ložních vrstev vozovky se aplikuje směs typu SMA. K drcenému kamenivu a asfaltu se ještě přidá buničitá hmota, kterou je nejčastěji rozdrcený papír,“ uvedl Kamil Hrbek. Tato přísada zvýší přilnavost asfaltu ke kamenivu, a tím obrovským způsobem dojde ke zlepšení mechanicko - fyzikálních vlastností vozovky a prodloužení její životnosti. Tuto směs použila firma v loňském roce na úseku silnice II/236 Kačice – Smečno. „Na hodnocení je příliš krátká doba. To jestli je směs dobře vyvinutá se pozná až po pěti až deseti letech,“ vysvětlil Kamil Hrbek.

Nyní má firma rozpracované další dva výzkumné projekty. „ Jeden je zaměřený na přidávaní většího množství recyklovaného asfaltového materiálu do nových směsí. Tím druhým je maximální efektivní využití sekundárních materiálových zdrojů při výstavbě a rekonstrukci vozovek,“ řekl Kamil Hrbek.

V recyklaci použitého asfaltu vidí firma nejen ekologickou úsporu, ale i dodržení požadavků na recyklaci od Evropské unie. „Vytěžený asfaltový recyklát předdrtíme, uděláme z něho homogenní směs a tu dáme do asfaltových směsí,“ vysvětlil postup Kamil Hrbek. Tato technologie už byla použita i na Rakovnicku.

„Před dvěma lety jsme z recyklovaného asfaltu udělali pokusný úsek Rakovník – Kněževes, kde byla tato technologie aplikovaná,“ uvedl Kamil Hrbek.

Společnost pro letošní rok plánuje velikou inovaci, a to výměnu linky na drcení kamene. „Bude zcela nová, ale výkon zůstane zachován,“ řekl Kamil Hrbek. Nová technologie přinese zkvalitnění sortimentu drceného kameniva a především dojde ke snížení prašnosti celého provozu.

Firma Froněk změnila před nějakou dobou majitele. Pro zaměstnance společnosti se, ale vůbec nic nezmění. „Změnili se pouze dva lidé ve vedení společnosti, jinak chod zůstává na dále stejný,“ uvedl Kamil Hrbek. Takže oranžové automobily budete moci v našem regionu potkávat i nadále.