„Rozhodli jsme se uspořádat sbírku na rychlou obnovu lesa. Nové stromy vysázíme brigádnicky. Už v sobotu 20. června se v zátoce uskutečnilo celorepublikové setkání Foglarovců, kde jsme si připomínali Foglarův Tábor Svobody z roku 1945,“ informoval Martin Vertéši za sdružení přátel Jaroslava Foglara

Když příznivci spisovatele a skautského vůdce Jaroslava Foglara zavítali na každoroční setkání do Sluneční zátoky na řece Sázavě, čekalo je velké rozčarování. Viděli na vlastní oči v jakém stavu celý les je a že brzy zmizí.

„Rozhodli jsme se nabídnout majitelům pozemků pomoc a urychlit znovuzalesnění zátoky. Spustili jsme online sbírku a na podzim plánujeme brigády při vysazování nových stromků. Chceme tím dát najevo, že nám na Sluneční zátoce opravdu záleží,“vysvětlil iniciátor akce ze Sdružení přátel Jaroslava Foglara Radek Menhart Petr.

Slavná sluneční zátoka

Sluneční zátoka je označení pro místo na řece Sázavě, které se nachází v západní části okresu Havlíčkův Brod zhruba 2,5 km jihovýchodně od Ledče nad Sázavou. V těsné blízkosti Sluneční zátoky vede železniční trať č. 212, východně leží obec Vilémovice. Stejné jméno nese i přilehlé chatové tábořiště. V letech 1925–1945 v těchto místech tábořil nejstarší český skautský oddíl Pražská Dvojka, který vedl známý spisovatel Jaroslav Foglar. Místo se stalo předlohou pro jeho nejznámější knihu Hoši od Bobří řeky. V předvečer Foglarových 90. narozenin 5. července 1997 zde byl za jeho přítomnosti odhalen památník, který připomíná jeho zdejší působení. Byla to poslední spisovatelova návštěva tohoto místa.Každoročně také Sdružení přátel Jaroslava Foglara ve Sluneční zátoce pořádá k příležitosti Foglarových narozenin setkání pro několik set jeho příznivců.

Jak dodal, napadení lesa kůrovcem přichází zrovna v době, Foglarovci plánovali oslavovat. Jejich sdružení právě letos slaví 30 let existence.

„Sám spisovatel udělil souhlas se založením Sdružené a to v dubnu 1990. Sdružení pak vzniklo v prosinci téhož roku. Přesně před 100 lety navíc sám Foglar vstoupil do skautu, kde později získal přezdívku Jestřáb a stal se nejdéle sloužícím skautským vůdcem vůbec,“ zdůraznil Petr.

Právě letos je to 75 let kdy ve Sluneční zátoce vznikl Tábor svobody. Foglar ho vedl těsně po válce vroce 1945. „Tábor svobody jsme si připomenuli happeningem, při kterém jsme postavili na louce ve Sluneční zátoce repliku onoho původního tábora,“ upřesnil Petr.

Jaroslav Foglar ve Sluneční zátoce tábořil vletech 1925–1945,stala se také předlohou pro jeho známou knihu Hoši od Bobří řeky. V roce 1997 byl na místě odhalen památník, u kterého se od té doby každoročně koná setkání příznivců spisovatelova díla.

Sdružení přátel Jaroslava Foglara je nezisková organizace, která se zabývá popularizací díla slavného spisovatele a která také navazuje na jeho pedagogické metody. Především propaguje dětské kluby bez dospělého vedoucího po vzoru Rychlých šípů, pořádá také pro děti pravidelné soutěže či tábory.