Nechyběly ani tradiční vánoční zvyky, jako rozkrajování jablka nebo pouštění lodiček ze skořápek po vodě, aby poznaly svoji budoucnost.