"Děti v pohybu je vlastní celoroční projekt naší školky, kterým podporujeme u dětí předškolního věku aktivní způsob života, tolik potřebnou psychickou a fyzickou pohodu včetně prevence úrazovosti a obezity. Řídíme se principy pohyb, radost, úspěch, barevnost a empatie a poděkování za důvěru a spolupráci patří také rodičům," uvedla pro Rakovnický deník ředitelka Radka Sabová.

Ilustrační snímek. Ptáci u krmítka
Kuriozita ze středočeského počítání ptáků: hlášen byl i australský papoušek

Děti si tak díky všem, kteří pobyt organizovali, užily báječné chvíle a mají spoustu krásných vzpomínek.