Ani letošní rok nebyl výjimkou, kdy se Rakovničané sešli v urnovém háji, kde se konala vzpomínka na zesnulé. Lidé vzpomenuli na oběti, které předcházeli vzniku samostatného Československa, a které bylo zapotřebí přinést, aby se tato republika dožila výročí. Tento významný den nezůstává v posledních letech bez povšimnutí a i občané města Rakovník si uvědomují jeho přínos nejen pro nás ale i pro další generace.
„Vážím si toho, co se událo v roce 1918. Tehdy došlo ke vzniku samostatného státu a dovršení procesu československé národní emancipace. Právě v letošním roce uplyne již dvacet let od znovu nabytí svobody. Tato událost nám není lhostejná, a proto si sametový příběh rakovnické revoluce připomeneme celou řadou akcí v místním muzeu,“ řekl starosta města Rakovník Zdeněk Nejdl.


Za pořadatele si převzala slovo také Jaroslava Bláhová. „V tento den vzpomínáme na ty, kteří z našeho města padli ve světových válkách, a kteří nám vybojovali svobodu, státní nezávislost a padli se zbraní v ruce, abychom mi lépe žili. Můžeme tedy s plným právem říci, že jejich životy nebyli prožity marně. Vzpomeňme i na dospělé a děti z nedaleké obce Lidice. V letošním roce uplynulo již šestasedmdesát roků od této tragédie. Zasvěcujeme dnešní podzimní vzpomínku na všechno, co generace před námi vykonali,“ řekla Jaroslava Bláhová.
Po krátkých proslovech vzdali rakovničané čest těm, kteří se zasloužili o znovuzrození našeho státu a hlavně těm, kteří ho později bránili se zbraní v ruce.