Pro sochu je už vybráno přímo i konkrétní místo: na jižním svahu hradu Krakovce, nad soutokem Šípského a Krakovského potoka. Právě na Krakovci nalezl mistr Jan Hus poslední útočiště, když byl prohlášen za své myšlenky a názory o chování církve za kacíře a vypuzen z Prahy. Slavnostní odhalení sochy by se mělo konat podle náměstka hejtmana Středočeského kraje Marcela Chládka během červencových slavností.

Chládek během vernisáže prozradil svoji představu: „Líbilo by se mi, kdyby socha Jana Husa byla umístěna před vstupní most a Mistr zde seděl na jednom z větších kamenů. Ale záleží, zda se toto bude líbit i památkářům.“ Na sochu má vedení kraje uvolněnou částku dva miliony korun. „V té částce je také zahrnuta odměna pro první tři vítězné návrhy,“ doplnil informace Marcel Chládek.

Socha by měl stát u hradu již v červenci

Od července bude zříceninu hradu Krakovec zdobit socha Jana Husa. Kritika, který zde trávil svůj čas, než se vydal do Kostnice. Vedení Středočeského kraje se rozhodlo, že na počest významné české osobnosti, jakou Jan Hus bezesporu je, postaví u hradu sochu.

Jak ale mistra vyobrazí? Vždyť nikdo pořádně neví, jak Hus vypadal. Jeho portréty většinou pocházejí z doby, kdy byl vězněn v Kostnici.

„Některé zdroje hovoří o tom, že byl menší, silnější a také plešatý. I takové návrhy zde jsou,“ řekl náměstek hejtmana Marcel Chládek před vernisáží návrhů soch a dodal: „Ale nevíme, zda je veřejnost přijme. Přece jen Jana Husa zná veřejnost z televize jako vysokého člověka s plnovousem a šedí.“

O tom, jaký bude vybrán návrh, máte možnost rozhodnout i vy. Zároveň však bude posuzovat návrhy i odborná komise. Chládek tak doufá, že názor občanů a komise nebude radikálně jiný. „Doufám, že názory si budou podobné. Potom bychom se spíše přiklonili k názoru laické veřejnosti,“ řekl Chládek. Ten dále informoval, že se vybírá z celkem čtrnácti návrhů.

Václav Zoubek: V současné době je Hus znovu přetřásán církví

Po slavnostním zahájení vernisáže přiblížil ředitel Rabasovy galerie Václav Zoubek přítomným osobnost Jana Husa:

„Byl to učitel, ale zároveň vynikající reprezentant české jazykovědy. V té době vznikly háčky a čárky v českém jazyce. Byl to ale také církevní kritik. Církev kritizoval především za to, že něco jiného hlásá a něco jiného ve skutečnosti dělá. Na základě svých tvrzení byl tak označen za kacíře a vyhnán z Prahy. V Kostnici, kde měl obhajovat své názory, byl upálen. V současné době je Jan Hus znovu přetřásán církví a dochází k přehodnocování verdiktu kostnického koncilu. Možná že se jednou dočkáme plné rehabilitizace této významné české osobnosti. Při vzniku první republiky v roce 1918 se stal Jan Hus výraznou osobností a také symbolem odtržení Československa od Rakouska – Uherska."

Jak hlasovat?

Pokud jste se rozhodli dát svůj hlas některému ze čtrnácti návrhů, máte dvě možnosti. Můžete zajít do Heroldovy síně, kde si návrhy prohlédnete a na hlasovacím lístečku zakroužkujte vámi vybraný návrh. Nebo můžete sednout k počítači, přejít na stránky Středočeského kraje a zde dát on – line svůj hlas.