„Jedná se o projekt Regenerace památkové zóny, městského parteru ulic Vysoká, V Brance, Grillova, U Hluboké studny, Kamenná a Masná,“ vysvětlil mluvčí rakovnické radnice Jan Polák. V současné době je ve výše zmíněných ulicích omezena doprava. Dělníci již začali s prvními pracemi, a to s opravou a pokládkou inženýrských sítí.

A jelikož se bude rekonstruovat historická část města, musela radnice uzavřít smlouvu na takzvaný archeologický dohled. „Náklady spojené s dohledem archeologů jsou uznatelnými náklady projektu podpořeného dotací z programu ROP (regionální operační program) Střední Čehy. Jedná se o částku bez mála 11 103 000 korun,“ informoval mluvčí Polák. Archeologé budou provádět dohled především při odkrývce nadloží a také při výkopu inženýrských sítí. V případě, že dojde k nějakému významnému archeologickému nálezu, bude muset být podle zpráv z rakovnické radnice zahájen plošný záchranný průzkum. Což by znamenalo zvýšení nákladů.

„Vše by bylo řešeno novou dohodou, smlouvou. Pro příklad není potřeba chodit daleko. Archeologický výzkum při stavbě nové školní jídelny stál okolo sedmi milionů korun,“ podotkl Polák s tím, že současný dohled archeologů bude stát více jak 60 tisíc korun.