Byl přivítán po tradičním českém způsobu chlebem a solí, který mu předložily dívky v krojích.

Domov seniorů a Alzheimercentrum Pohoda v Novém Strašecí je totiž partnerským zařízením Domova seniorů St. Bilhildis v Mohuči v Porýní-Falci a převzal od něho projekt SET (koncept terapie sebeudržení).

Tato vzájemně prospěšná spolupráce je podporována vládou spolkové země Porýní-Falc a Ministerstvem sociálních věcí, práce, zdravotnictví a demografie Porýní-Falce, stejně jako Krajským úřadem Středočeského kraje – Odbor sociálních věcí Krajského úřadu a Zahraniční oddělení Kanceláře hejtmana SK.
Ředitelka domova Miluše Jůnová vysvětlila: „S prezidentem Joachimem Mertesem jsme se potkali v březnu letošního roku. Přijal nás ve své kanceláři v zemském sněmu. S německým domovem organizujeme výměnné stáže a právě na jaře jsem do Německa vezla pečovatelky a pečovatele na jednu z nich. Ve spřáteleném domově jsme byli také kvůli testovacím metodám, které jsme chtěli konzultovat." Spolu s Miluší Jůnovou přivítali hosty také její zástupce Bohumil Knobloch, starosta města Nové Strašecí Karel Filip a místostarostka Libuše Vosátková. Byli tu pochopitelně i vedoucí domova seniorů St. Bilhildis Mohuč Margarete Weinbeck a Günther Robl. Margarete mimo jiné řekla: „Tady v Čechách jsme už potřetí. Naše spolupráce je velice úzká a výborná a my mohli domovu udělit certifikát." Domov Pohoda je tedy nositelem certifikátu implementace terapie „SET" společnosti SET-alzHEIMer GbR (SRN).
Joachim Mertes, postupně představil celou delegaci, která s ním do Nového Strašecí přijela a navázal: „Spolupráce mezi zeměmi nemusí být jen 
v rámci parlamentu a politiky, ale také na takzvané nižší úrovni. Můžeme si ukázat, co si navzájem dokážeme dát. Můžeme hovořit o věcech, které děláme, vyměňovat zkušenosti."

Milým zpestřením uvítacího ceremoniálu byly dva nečekané okamžiky. První přišel ve chvíli, kdy si Joachim Mertes povšiml pěkných jablek na zahradě v těsném sousedství domova. A jelikož její majitel Jaroslav Linhart je právě česal, vložil prezidentovi zemského sněmu pár jablek odrůdy Rubín do dlaní.
Ještě než delegace, v níž nechyběli zástupci krajského úřadu (především radní Jiřina Fialová, Emílie Třísková, místopředsedkyně výboru pro sociální věci a Vladislav Fryč, vedoucí oddělení sociálních služeb) na prohlídku objektů. Předstoupil před ni téměř devadesátiletý František Čížek a řekl: „Zastupuji zdejší klienty a rád bych vám všem popřál pohodu, hodně zdraví a ve funkcích hodně štěstí."

Početná skupina návštěvníků si pak poctivě prohlédla oba objekty (došlo i na kuchyň, prádelnu, multifunkční „reminiscenční zahradu). V jednom z pokojů zastihla skupina manželskou dvojici. Manžel Jan Medžo poděkoval: „Rád bych vyjádřil názor na náš pobyt zde. Byli jsme velice dobře přijati. Už jsme zde s manželkou rok a tři měsíce a věnuje se nám pěkně a kompetentně nejen všechen personál, ale i paní ředitelka. Je o nás postaráno jak po zdravotní stránce, tak i co se týká administrativních záležitostí. Snaží se nám vyhovět v každém směru, za což jim před vámi děkuji."

Nechyběl ani krátký kulturní program s tancem a zpěvem. „Návštěva je pro nás velkým potěšením. Jsme rádi, že jsme jim stáli za to, aby se přijeli podívat na naši práci a ocenili ji. Je to pro nás reprezentativní záležitost, která podpoří dobré jméno našeho domova," dodala k tématu Miluše Jůnová.