Své umění dorazily představit tři rakovnické (Falešná ozvěna, Amnesia, Phobos) a jedna „přespolní" (Sun Drive) hudební formace. Zároveň se příchozí mohli těšit ze dvou tanečních představení (taneční skupina Shine Crew), která prokládala přestávky mezi jednotlivými interprety. Všichni účinkující se pro dobrou věc vzdali svých honorářů a zároveň připravili pro přihlížející širokou škálou „kreací" a zvuků nesoucích se od popu přes grunge až po hardcore.

Poněkud netradiční název akce nám vysvětlila organizátorka a jednatelka ZO SNN Kristýna Vargová: „Vycházíme z toho, že mnoho mladých lidí navštěvuje pravidelně akce, kde hraje hlasitá hudba. Časté vystavování takovému hluku, jaký je na koncertech a diskotékách, má nepříznivý vliv na náš sluch. A jsme u jádra věci – lidé, kteří chodí na koncerty, jsou potenciálními klienty služeb, které poskytuje naše organizace, a „právě proto" se, dle našeho názoru, hodí, aby na ně přispěli u příležitosti benefiční akce." A co se týče oněch poskytovaných služeb SNN v Rakovníku, jedná se např. o poradenství a servis v oblasti kompenzačních pomůcek pro osoby se sluchovým postižením, konzultace pro rodiče a učitele dětí se sluchovým postižením, poskytování informací o dané problematice apod.

Zprvu skrovná divácká účast se s pozdními hodinami rozrostla až na 75 platících, kteří zaplňovali sál klubu DDM a přispěli tak neslyšícím částkou 6 000 Kč. V předsálí pak probíhala do nočních hodin tzv. tichá dražba (připisováním částek na list papíru), při které si zájemci mohli zakoupit jednu z vystavovaných fotografií, které pro účely benefice poskytli Nikol Konvalinková a Vladimír Kališ. Tímto způsobem účastníci dražby přislíbili poskytnout dalších 2 300 Kč. Bohužel se výsledná částka po odečtení výdajů na zajištění benefice výrazně sníží (přesný údaj bude dostupný až v polovině dubna. I tak dozajista přispěje k fungování rakovnické základní organizace, která by vybranými penězi ráda podpořila chod své kanceláře, zajistila výtisk nových informačních letáků pro zájemce o její služby a případně financovala další aktivity (přednášky či tlumočnické služby).

Na závěr zprostředkujme poděkování organizátorů benefice vystupujícím umělcům, zvukaři, DDM a samozřejmě návštěvníkům akce.

AUTOR: VLADIMÍR KALIŠ