Okolní lesy jsou bohaté na houby, borůvky a spousty ostružin. Snad právě proto je tato lokalita tak oblíbená chataři. Chatek zde v současné době stojí 33.

Zajímavostí jistě je, že počet obyvatel Sence od roku 1990 značně stoupl. Tehdy zde totiž žilo 188 trvale hlášených obyvatel a dnes je jich už 253! Vysvětlení je možná v tom, že už v roce 1998 zde byla dokončena plynofikace a každý dům má vodovod, napojený na vodovod Rakovník. Starosta Václav Pšenička doplnil: „V loňském roce jsme udělali za své peníze přečerpávací stanici na kanalizaci a výtlak do Lubné. Hotovo je zhruba dvacet přípojek." Vše obec platí ze svého. „O dotace žádáme, ale zatím jsme žádnou nedostali. Do kanalizace jsme se ale už museli pustit, aby nám nepropadlo stavební povolení, které jsme získali v roce 2008," vysvětlil Václav Pšenička.

Letos obec opět podala žádost o dotaci na krajský úřad. Je ve výši 10 milionů korun. „Jak na tom jsme, bychom se měli dozvědět koncem dubna. Když peníze dostaneme, budeme ve výstavbě kanalizace pokračovat dál, a když ne, tak ji budeme stavět postupně, tak, jak našetříme peníze," doplnil Václav Pšenička.

Je třeba připomenout, že v loňském roce byla obnovena tradice, která se v obci drží už od roku 1750 jako povinnost pro nově přistěhované či přiženěné obyvatele, a to líbání veverky.

Stalo se tak po dvaceti letech při posvícenské zábavě díky Zdeňku Jílkovi. Ten Rakovnickému deníku vysvětlil:„Chtěli jsme obnovit tradici posvícení, proto jsme společně s obecním úřadem po letech program připravili. Chtěli jsme také, aby se lidé sešli, proto přišel nápad na turnaj ve hře Člověče, nezlob se."
Senecké posvícení odstartovalo zahájením výstavy historických fotografií a kronik na obecním úřadu. Podařilo se shromáždit pěknou řádku unikátních fotografií. Třeba fotografie z posvícení roku 1926. Nebo kronika a její zápisy například z let 1949 až 1955.

Senečtí jsou pyšní na zhruba jen pět let staré, víceúčelové hřiště pro děti. „Chodí si sem hrát nejen místní děti, ale za doprovodu maminek děti z Lubné, dokonce i z Rakovníka. Stává se to tehdy, když sem přijede celá rodina z Rakovníka a táta jde chytat ryby. Děti s mámou pak jdou na hřiště. Na všechny atrakce máme certifikáty, " popsal starosta Pšenička.

Mezi nejstarší obyvatele Sence patří téměř devadesátiletá Anna Zímová a osmasedmdesátiletý Josef Hejda.
Ti nám především popíší, jak vlastně vznikla tradice líbání veverky: „V dřívějších dobách musel každý navštěvovat bohoslužby a v naší obci kostel není, a tak chodilo procesí do Petrovic přes les. Jednoho roku také šli a v lese jim přeběhla přes cestu veverka. Několik mladíků se za veverkou pustilo a začalo ji honit. Průvod již nedohonili a do kostela přišli pozdě. Když bylo po bohoslužbách, tak si kněz opozdilce zavolal a chtěl znát důvod, proč přišli pozdě. Jeden mladík ze strachu knězi přiznal, že honili veverku. Kněz mladíky potrestal a nazval je veverkáři, a tak od těch dob se našim předkům říkalo Veverkáři a říká se to i v dnešní době."

Josef Hejda i Anna Zímová nejraději vzpomínají na bohatý společenský i sportovní život v obci.
„Mládež byla tehdy velice stmelená. Pořádali tady máje, posvícení, dožínky, takzvané Prokopské zábavy. Cvičili jsme v sokole. Bývali tady dva kováři a dvě hospody!" upozornila dvojice.
Ještě za války bývala v Senci parta pěti chlapců, kteří v lese postavili chatu s volejbalovým hřištěm. „Tam pořádali turnaje. Později, když už jich nebylo tolik na volejbal, tak se hřiště předělalo na tenisový kurt. A tam jsem i já chodil hrát tenis," zavzpomínal Josef Hejda. Na tenisové kurty do seneckého lesa si jezdívali zahrát i Rakovničtí.

Na začátku června loňského roku se obcí třikrát za sebou prohnala blesková povodeň, která za sebou nechala nemalé škody. I proto se pár seneckých rodáků rozhodlo vzít celou situaci do vlastních rukou a uspořádat benefiční koncert, který se bude konat i letos. Má název Senec nad vodou – Rock poté! Výtěžek bude opět věnován ve prospěch obce. Uskuteční se v sobotu 5. července od 17 hodin a 25 minut na místní návsi.Večer vyplní rakovnické kapely Falešná Ozvěna a Kampanus. Čeká vás rovněž módní přehlídka. Starosta Václav Pšenička upozornil: „Jen za opravy silnic dala po záplavách obec 200 tisíc korun."