Největší charitativní akce u nás - Tříkrálová sbírka - odstartovala před několika dny. Lidé tak mohou po městech i obcích spatřit koledující tři krále, tedy Kašpara, Melichara a Baltazara, kteří chodí od domu k domu. Zavítají ale i do městských či obecních institucí a vybírají peníze na pomoc nemocným, handicapovaným, seniorům, matkám s dětmi v tísni a dalším jinak sociálně znevýhodněným skupinám.