V sobotu odpoledne se v Kroučové sešli staří, mladší i ti nejmladší v sále místního pohostinství, aby se poveseli, pobavili a zatancovali si na Jarním karnevalu, který byl spojen s dodatečnou oslavou MDŽ.

Již v dopoledních hodinách se sešly členky Svazu žen, aby připravily chutné občerstvení pro hosty akce. Před druhou hodinou byl již sál plný masek i jejich doprovodů. Nejen malé děti, od kterých se to čekalo, ale i několik dospělých našlo odvahu obléci se do masek. Přišla i řada žen, aby oslavily svůj svátek.

Celkem se sešlo kolem osmdesáti hostů. Karnevalová oslava začala netradičně. Pozvání na karneval přijaly Kounovské hašlerky, které v pěkně choreograficky nastudovaném vystoupení ukázaly řadu svých nacvičených tanečních kreací. Odměnou jim byl dlouhotrvající potlesk přítomných, kterým se jejich vystoupení velmi líbilo.

Po krátkém úvodu, ve kterém konferenciér akce Bohouš Knobloch připomněl přítomným důvod konání oslav Mezinárodního dne žen, začal taneční rej masek. Tancování bylo prokládáno hrami pro děti, mluveným slovem, a to vše za doprovodu reprodukované hudby.

Všechny děti dostaly balíček s cukrovinkami a ženy, včetně Kounovských hašlerek, kytičku jako upomínku na karnevalové veselí. Obecní úřad, který byl spolu s klubem Kroučovských nadšenců pořadatelem akce, připravil pro ženy také sladké překvapení.

Celé sobotní odpoledne se vydařilo a všem přítomným se moc líbilo. Už teď se všichni těší na další akci, kterou bude červnová „Honba za pokladem Kroučovského draka“.

AUTOR: BOHUMIL KNOBLOCH