Členové Sboru dobrovolných hasičů Petrovice a Příčina spojili své síly a ve spolupráci s obcemi uspořádali v pořadí již druhý ročník Drakiády.

Nad „Benešovic lesíkem“ se odpoledne sešla asi padesátka dětí i dospělých. Po chvíli čekání na vítr a za pomoci rodičů i prarodičů, vzlétly vzhůru draci a dráčci různých barev a velikostí. Nejvýše vystoupal drak Míši Vachtlové z Petrovic. Získala první cenu, ale i ostatní děti byly odměněny sladkostí i malým dárkem. Zajímavá byla ukázka modelů členů Letecko modelářského kroužku Rakovník. Větší kluci si mohli zkusit sílu při řízení tažného křídla. Občerstvení zajistil na místě akce pan hostinský z Příčiny.

Všichni odcházeli spokojeni až se zapadajícím sluncem.

AUTOR: ZUZANA KVĚTOVÁ