Dětské oddělení a oddělení Léčebny pro dlouhodobě nemocné slaví letos třicet let své existence v rakovnické nemocnici.
Vedení nemocnice proto uspořádalo pro své zaměstnance v parčíku v areálu zařízení malou oslavu kde nechybělo dobré občerstvení ani raut.
Dětské lůžkové oddělení, které bylo otevřeno 1. února 1980, bylo původně vybudováno nejen jako dětské zdravotnické zařízení pro okres Rakovník,
Primář dětského oddělení MUDr. Miloš Pavlík především poděkoval: „Děkuji sestřičkám dětského oddělení, které v obdobích, kterých nebylo zrovna málo, kdy existence oddělení byla nejistá, nedaly přednost vyšším platům a jistotě pražských klinik a zůstaly na našem oddělení a oddělení. Díky jejich pochopení a postoji tak mohlo pokračovat ve své práci dál.“
Poté ještě Miloš Pavlík vyjádřil přání, aby i do budoucna mělo dětské oddělení u rodičů malých pacientů dobrý kredit a oni se na rakovnické lékaře a sestry obraceli s důvěrou.

Příbuzní
Léčebna dlouhodobě nemocných je v rakovnické nemocnici v provozu od prosince roku 1980.
Je zde poskytována především péče ošetřovatelská a rehabilitační, kterou zajišťují pracovnice oddělení rehabilitace.
Primář oddělení MUDr. Jiří Patoka uvedl: „K dnešnímu dni jsme na oddělení přijali celkem 7 tisíc 515 pacientů. Což by se mohlo zdát, že není příliš velké číslo za jeho třicetiletý provoz, ale ve hře je to faktum, že naši pacienti zde pobývají výrazně delší dobu nežli tomu je třeba n na oddělení interna a chirurgie. Ty totiž řeší akutní fázi onemocnění kdežto my, fázi post akutní.“
Naprostá většina pacientů přijatých na oddělení LDN se vrací zpět do domácího prostředí.
V této souvislosti upozornil Jiří Patoka na závažný problém: „Zmíním se o maličkosti, která nás trápila, trápí a zjevně nás ještě dlouho trápit bude. Bohužel ne výjimečně se při propouštění pacientů, kdy jejich zdravotní stav již nevyžaduje hospitalizaci, stává, že nás příbuzní tlačí do toho, abychom jejich tatínka, maminku, prostě příbuzné, „dali“ do domova důchodců. My je ale nikam dávat nemůžeme, není to naše povinnost ani kompetence. Domov důchodců či Dům s pečovatelskou službou jsou bydliště, sociální zařízení nikoli zdravotnická a my jako nemocnice nemáme s nimi prakticky nic společného. V tomto aspektu jsme tedy pochopitelně neochotní.“
Jiří Patoka také upozornil, že dlouhá léta, za vedení rakovnické nemocnice různými řediteli byl stále nedodržován slib, že na LDN-ce budou vyměněna okna.
Teprve pod hlavičkou současného majitele, konkrétně v letošním roce, byla původní okna konečně vyměněna za plastová. Což vylepšilo konfort našich pacientů a byly též provedeny technické úpravy v koupelnách.
„Vzhledem k tomu, že dlouhodobá hospitalizace nemocných na našem oddělení je běžná, je naší snahou vylepšit jim zde a zpříjemnit dobu pobytu. V této snaze hodláme pokračovat i nadále,“ dodal ještě při oslavách Jiří Patoka.