Co se týká laviček, občané Slabec nemusejí v dalších letech strádat. Došlo totiž k vybudování nových laviček. Občané mohou jen doufat, že se neobjeví nějací vandalové, kteří by si laviček nevážili a mohli je poničit.