Posluchači se dozvěděli, co to byly a jaká specifika měly kunstkomory, studiola či antiquaria. A nebyl by to profesor Vlnas, aby nepobavil obecenstvo drobnými perličkami a vtipnými historkami ze života tvůrců prvních sbírek.

Další přednáška se v Rabasově galerii uskuteční ve čtvrtek 1. prosince. Známý historik architektury Zdeněk Lukeš představí tvorbu Františka Alberta Libry, který je autorem několika rakovnických stavebních skvostů (budova Masarykovy obchodní akademie nebo nynější Komerční banky).

Výchovně vzdělávací činnost galerie je podpořena dotací města Rakovníka.

Dalibor Blažek