Báječný kantor, impozantní, všestranná osobnost a dobrý člověk, právě tak vzpomínají branovští na učitele Karla Stádníka.
„ Je tomu právě 55 let, co do branovské školy nastoupil a zahájil vyučování nám všem dobře známý učitel Karel Stádník. Ve škole v Branově učil v letech 1954-1975. Ředitel a učitel Karel Stádník byl nejen učitelem, pedagogem, ale také uměl kouzlit, hrál nám loutkové divadlo, hrál a režíroval ochotnické divadlo, byl sportovním, fotbalovým a veřejným funkcionářem,“ popsal Karla Stádníka a jeho působení na Branově jeden jeho žáků František Šípek.

Setkání a vzpomínání na Karla Stádníka se na Branově uskutečnilo v neděli v parku před místním obecním úřadem. K účasti byli přizváni všichni, kteří v letech 1954-1975 školu navštěvovali i ti kteří s Karlem Stádníkem rádi spolupracovali. „Karel byl člověkem, který pomáhal kde se dalo, a t i nám kolegů. Často nám říkával: Hoši, je to těžké zaměstnání, ale pamatujte si, že kdo chce zapalovat, musí sám hořet! A on sám se tím skutečně řídil“ zavzpomínal například na Karla Stádníka, jeho bývalý kolega ze školy v Rumburku (tam Karel Stádník na začátku kariéry také působil), učitel Miroslav Spousta s tím, že také poděkoval pořadatelům výjimečné vzpomínky: „Chtěl jsem především poděkovat organizátorům této akce neboť vděk vůči v kantorům, obzvláště v dnešní době není veliký. Škola dnes bohužel žádnou velkou reputaci, hlavně ve velkých městech nemá.“

Součástí setkání byla i výstava fotografií mapující léta působení Karla Stádníka v branovské škole a další dokumenty. Na Branově nechyběly v neděli ani tři dcery nezapomenutelného pedagoga. „Tatínka jsem měla velice ráda. Když jsem Probudil ke mě lásku ke sportu i kultuře. Nikdy nezapomenu na společné procházky a hovory. ,“ konstatovala nejstarší dcera Karla Stádníka Běla Spoustová (na fotografii vpravo). Jak již bylo naznačeno: vzpomínka se konala pod patronací obecního úřadu.