Žáci druhého stupně ZŠ a studenti středních škol se mohou v těchto dnech seznámit s osudem Židů za druhé světové války na putovní výstavě „Židé v boji a odboji.“ Výstava probíhá do čtvrtka na 1. základní škole. Jejím cílem je ukázat veřejnosti Židy nejen jako oběti, ale i aktivní účastníky boje proti fašismu.Tisíce z nich bojovaly v československé armádě se zbraní v ruce.

Na začátku byla iniciativa Ivety Zelenkové, jejíž dcera Lucie psala školní literární práci o osudu Židů v 2. světové válce: „S dcerou jsme společně vyhledávaly přeživší Židy a zachycovaly jejich vzpomínky, což bylo velice těžké, například z Rakovnicka přežily pouze tři ženy, jedna žije na Novém Zélandu, jedna v Praze a jedna v Rakovníku, ale ne každý chce o svých prožitcích vyprávět.“

Škola práci nakonec poslala do Památníku Terezín a na oplátku jí byla nabídnuta výstava s besedou pamětníka. Na 1. ZŠ se o své zážitky z dětství podělil Ing. Jaroslav Poskočil, předseda Sdružení židovských vojáků a odborářů. Inženýr Poskočil pochází ze smíšené rodiny, což označil za své největší štěstí, protože díky tomu přežil. Podrobnosti z jeho zajímavého vyprávění přineseme v některém z dalších čísel Rakovnického deníku. Pondělní beseda probudila zájem dětí o pro ně dávnou historii. Přiblížila jim totiž těžký osud mnoha nevinných lidí v době druhé světové války, kteří často ještě žijí mezi námi.

Na již zmiňované výstavě na 1. ZŠ v Rakovníku „Židé v boji a odboji“ jsme zastihli studenty rakovnického gymnázia. „Studenti jsou z dějepisného semináře, který si zvolili od 3. ročníku v rámci volitelných předmětů,“ vysvětluje profesorka Markéta Syrovátková, „protože je seminář každý rok na něco zaměřen, dobře využijí získané poznatky v příštím roce, kdy probíráme problémy 20. století a holokaustu se věnujeme podrobně. Často také jezdíme do Židovského muzea v Praze, nebo do Památníku Terezín.“

AUTOR: ŠÁRKA HOBLÍKOVÁ