Při slavnostním otevření ředitel školy Petr Koníř společně se starostou města Janem Polákem zmínili, jak byla rekonstrukce a přístavba náročná. Trvala od října roku 2020 až do února tohoto roku a díky ní byla navýšena kapacita školky. Dále také připomněli, že starší objekt čeká ještě další etapa oprav, která se týká rekonstrukce střechy a fasády.

Odpoledne si děti pro rodiče i širokou veřejnost připravily také několik vystoupení a na závěr došlo k pasování budoucích školáků a představení nové paní učitelky. Poté si přítomní mohli prohlédnout nové prostory a nechyběl ani bohatý raut.