Ceremoniál byl zahájen v kostele sv. Václava v Mutějovicích. Mši v kostele odsloužil duchovní Policie ČR Jiří Ignác Laňka. Následně se již všichni přítomní odebrali na místní hřbitov. Ostatky byly uloženy do zrekonstruovaného hrobu za přítomnosti zástupců obce Mutějovice, Muzea Policie ČR, Veteránů Policie z. s. a dalších příchozích. Na závěr pietního aktu zazněly čestné pocty a státní hymna.

František Ometák byl protektorátním četníkem a jeho osud ukazuje, jak snadné je stát se bez vlastního zavinění hrdinou, ale i zrádcem současně. Dne 30. dubna 1942 s dalšími četníky hlídal na rozkaz gestapa místo, kde se našla vysílačka od parašutistů nedaleko statku Požáry u Křivoklátu. Během nešťastné přestřelky s odbojářem a parašutistou Arnoštem Mikšem, který si ji šel vyzvednout, byl Ometák zastřelen, ač oba zprvu nechtěli střílet. Postřelený Mikš následně spáchal sebevraždu.

Tato tragická událost dlouho vyobrazovala Františka Ometáka ve špatném světle. Sám přitom prokazatelně pomohl několika lidem z odboje.