František už od dětství chtěl být mydlářem, po obecné škole šel do učení, chvíli pobyl v Praze u mydláře Vlčka a přes své další vandrování přes Linec, Salcburk a Drážďany se nakonec dostal díky svému bratrovi Antonínovi v roce 1875 do Rakovníka, kde se v té době uvolnila na náměstí mydlářská dílna. Ta mu ale v jeho smělých plánech brzy přestala stačit, a tak se rozhodl postavit továrničku za městem za železniční tratí, spustit její provoz v roce 1901 a v domě čp. 124 žil se svojí rodinou a v přízemí zařídil obchod s mýdly a toaletními potřebami.

Úspěšným tahem bylo uvedení bílého mýdla na trh s nezaměnitelným symbolem raka a firma se úspěšně rozvíjela. Po určitém období krize během 1. světové války v roce 1921 František Otta předal firmu synům, v roce 1927 byla zahájena kompletní přestavba továrny, firma také proslula svým marketingem s vtipným sloganem " Ať jsi černý jako bota, umyje tě mýdlo Otta!"

Se 2. světovou válko přišla krize, která pokračovala komunistickým převratem a znárodněním a dosavadní Ottova firma byla v roce 1949 změněna na Rakonu. Ta vyráběla asi 70 % všech československých čisticích prostředků a v roce 1991 byla vládou v rámci privatizace prodána americké společnosti Procter Gamble. Potomci Františka Otty zůstali bez kompenzace, až Evropský soud ve Štrasburku jim přiznal náhradu.

close Rakovnický továrník a starosta František Otta žil v domě čp.124 na Husově náměstí. info Zdroj: archiv Miroslava Koloce zoom_in

Pokud se ještě vrátíme k Františku Ottovi, byl v roce 1892 zvolen do městského zastupitelstva, v roce 1910 se stal po Josefu Čermákovi starostou, za jehož období se zasloužil o zřízení dvouleté obchodní školy, výstavbu sokolovny nebo o založení Musejního spolku. Od roku 1911 byl také předsedou Okrašlovacího spolku, který stál za zřízením městských sadů, opravou mariánského sloupu a hradebních zdí a vysazením aleje na náměstí. A tak ze všech možných koutů Rakovníka se na nás dodnes František Otta dívá a může nám být příkladem pracovitostí a poctivostí.

V domě čp.124 František Otta také 25.května 1939 zemřel a je pohřben na Městském hřbitově v Rakovníku, kde po něm byla pojmenována ulice vedoucí k"jeho" bývalé továrně.

Miroslav Koloc