Celostátní Muzejní noc vypukla minulý pátek také v Rabasově galerii.

A když noc, tak co zkusit hrát potmě?

Potmě
Rakovnická houslistka Monika Růžková, půvabná studentka pražské AMU, byla pro, nakonec ale svoje účinkování rozšířila o kamarády z akademie a konzervatoře, o celý fantastický kvartet (housle, viola, violoncello a hoboj), a tak od úplné tmy bylo trochu ustoupeno a pódium osvítilo několik svíček a pultíky s lampičkami.

Jan Zvěřina přesto zůstal věrný původnímu nápadu a jen při svíčkách, tušený v šeru, si virtuózně poradil s obtížnou sonátou Z. Kodályho pro sólové violoncello. Sólově rovněž vystoupil violista Mikuláš Ježek, a to v Andante sostenuto Maxe Régra. Noční Heroldova síň dále vyslechla Mozartův kvartet F dur s vůdčím hobojem akademika Jiřího Sejkory, Dvořákův Slovanský tanec č. 8 a skladbu, která toto nové komorní těleso vlastně svedla dohromady a vybrala jim i jméno – „Fantasy quartet“ od B. Brittena.

Opravdový bonbonek si nadějné kvarteto nechalo v podobě přídavku na samý závěr, kdy v jedinečné úpravě zaznělo Largo z Dvořákovy Novosvětské.
Obdiv a kytička patřily muzikantům a zvláště Monice, která v roli hostitele také celý koncert provázela slovem, poděkování za nápad a režii pořadatelům a také posluchačům, kteří vytušili, že prodloužení večera do jedné po půlnoci se tentokrát násobně vrátí v nezapomenutelném zážitku.