Válka může zabíjet i po více než šedesáti letech. Lesy, pole i rybníky mohou skrývat ztracenou válečnou munici, která může být i dnes životu nebezpečná. Své o tom ví i rakovničtí policisté.
„Náš poslední výjezd se uskutečnil právě včera do lesů v okolí Nového Domu. Na základě informací od místních občanů jsem provedli pyrotechnický průzkum v lesním porostu. Byla zde nalezena nevybuchlá munice,“ konstatoval mluvčí rakovnické policie René Černý.
Zvhlá půda vydala tentokrát 4 ruční granáty F1, 2 ruční granáty 42, 1 zápalný náboj ráže 12,7 milimetru a zapalovač značky Kavašnikov. „To vše sovětské výroby, pocházející z období druhé světové války. Právě zapalovač byl v havarijním stavu, a proto bylo nutné, aby byl odstřelen na místě nálezu,“ zdůraznil policista René Černý.
Odborná likvidace byla svěřena do rukou pyrotechnika zásahové jednotky Správy Středočeského kraje. Zbylá nebezpečná munice odvezena, aby byla rovněž později rukama odborníků zničena.
Upozorňujeme, že nalezená militárie patří státu, takže pokud svůj nebezpečný nález neohlásíte příslušným místům, můžete nejen ohrozit svůj život, ale navíc se dopouštíte trestného činu nedovoleného ozbrojování, zatajení věcí nebo obecného ohrožení.
V loňském roce našel například náhodný chodec v křoví u obce Rynholce osvětlovací raketu.
„S nalezenou municí nesmí laik manipulovat. Ačkoli bývá její plášť zkorodovaný, uvnitř může být smrtelný nástroj stále ještě funkční,“ uzavřel policista René Černý.