Důvod? Ten je jednoduchý.

Většina sportovních klubů, ale i další organizace uvádějí nepřesné informace o svém rozpočtu, od města pak dostávají peníze, které využijí zcela na své akce, avšak už bez toho, aby se pokusily sehnat sponzorské peníze jinde, nejen od města. S tím by měl být nyní konec. Vedení radnice bude požadovat dodržení poměru peněžitého příspěvku to znamená, že pokud například sportovní klub dostal na svoji činnost grant ve výši třiceti procent, musí toto i vykázat. Mnohdy se stalo, že náklady klubu byly v roce menší, přesto peníze nevracel. Nikdo je zpět nevymáhal. Teď budou mít veškeré subjekty minimální dvacetiprocentní spoluúčast.

„Úřad si to zjednodušoval, protože zde nebyla ani politická vůle nějaké peníze vymáhat zpět a spíše jsme na základě nějakých vyhodnoceních promíjeli drobné prohřešky. Málokdy jsme někoho nutili, aby peníze vracel zpět městu," uvedl starosta Zdeněk Nejdl.

V příštím roce se tak může stát, že kluby, a nejen ty, budou muset poté vracet poměrnou část peněz. Tomu se dá podle starosty Zdeňka Nejdla zabránit tím, když žadatelé uvedou pravdivé informace o rozpočtu.

„Chci vyzvat všechny subjekty, aby předkládaly skutečný rozpočet, aby si nic zbytečně nepřimýšlely," řekl starosta Zdeněk Nejdl. Ten zároveň podotkl, že subjekty, které žádají o grant, by měly znát informace o svém rozpočtu.

Nová opatření a zpřísněné podmínky poskytnutí grantů mají nejen vyvrátit spekulace o tom, že jsou některé organizace či sportovní kluby zvýhodněné, ale také mají granty plnit lépe svůj účel. Tím, že město bude více dohlížet na využití grantů a nevyužité peníze „nepropadnou" subjektům, by se mohlo dostat na více žadatelů, a nebo by ty opravdu veliké akce mohly být podpořeny ze strany města více.„Jestli si někdo myslí, že mu dáme to, o co si žádá, a následně to není schopen doložit, tak ať raději nežádá," komentoval Zdeněk Nejdl.

Další diskutovanou novinkou jsou žádosti velkých rakovnických klubů. Ty by měly nově také žádat o grant.

„Respektujeme žádost sportovní komise. Subjekty, které byly podporovány přímo z rozpočtu města , jako SK a Tatran Rakovník, hokejisté, pozemní hokejisté a další, nyní také budou psát žádosti. Ty pak projedná příslušná komise," vysvětlil Zdeněk Nejdl.

Ta sice může některé věci ještě korigovat, ale poslední slovo, jelikož se jedná o částku větší než padesát tisíc korun, mají vždy zastupitelé. Ti žádosti schvalují. Přísnější budou také požadavky na jednorázové akce. U nich radní chtějí, aby organizátoři při vyúčtování doložili, že vlastní zdroje, tedy i příspěvky od ostatních sponzorů, měli opravdu v té výši.

Starosta Zdeněk Nejdl poté vysvětlil, že organizátoři budou mít čas zvážit, zda dostojí podmínky pro přidělení grantu, a nebo žádost vezmou zpět. „Než se dostane žádost do rady města či zastupitelstva, je možné zjistit, jaká je navržená výše příspěvku. Pokud se to žadateli nebude líbit, může poté svoji žádost stáhnout," dodal Nejdl.

O konečných podmínkách přidělování grantů a jejich nových podmínkách budou radní jednat.