Okruh grantů pro následující rok, které vyhlásilo vedení rakovnické radnice, se týká protidrogové prevence, sociálních věcí a zdravotnictví.

Tiskový mluvčí rakovnické radnice Jan Polák doplnil: „Podmínky zůstávají shodné jako v roce 2009 s tím, že dle doporučení interního auditu byly zapracovány drobné změny podobně jako u jiných grantů. Do rozpočtu města bylo navrhnuto na tuto oblast 200 tisíc korun jako v minulých letech.“

Do konce letošního kalendářní roku navíc můžou nejrůznější školská zařízení zažádat o grant na prevenci sociálně patologických jevů. Tento grant slouží ke spolufinancování nejrůznějších školení, pobytových programů a spousty dalších projektů k eliminaci sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, ale také mezi dětmi, mládeží a rodiči.

Jak již bylo zmíněno, žádosti můžete posílat do konce tohoto roku. V případě nevyčerpání přidělených finančních prostředků bude termín prodloužen až do 30. září příštího roku.

O granty můžete také požádat v oblasti sportu, kultury, zájmových spolků a sdružení, ale také i pro oblast životního prostředí. Termín podání žádostí je pro tyto oblasti stanoven na konec ledna 2010.

Veškeré podrobnější informace pak najdete na oficiálních stránkách města Rakovník.

Co to jsou sociální patologické jevy?

Prof. PhDr. Rudolf Kohoutek, CSc vytvořil pro sociálně patologické jevy definici, která zní následovně: Jedná se o společensky nežádoucí jevy (např. nezaměstnanost, chudoba, vysoká rozvodovost, extrémně zvýšená nemocnost) a především společensky nebezpečné jevy (např. násilí, vandalismus, terorismus, šikana, kriminalita, rasismus, drogové závislosti, alkoholismus, prostituce, pornografie, gamblerství).