Rakovník/ Valentýna Šumová Tereza Pešková a Pavel Doubek získaly shodně třetí místo v celorepublikové výtvarné soutěži v Ostrožské Lhotě.
„Na všech cenách preferovali posuzovatelé Moraváky, přesto jsme se jako jediná škola z Čech dokázali umístit,“ zdůraznila profesorka Lenka Hejdová a dívky k tomu dodaly: „Výtvarné výchově se nějak intenzivně nevěnujeme. Jen během hodin výtvarné výchovy s profesorkou Lenkou Hejdovou,“ shodly se malířky Valentýna a Tereza z primy a dodaly:. „To, že jsme uspěly, nás tedy překvapilo, ale příjemně.“
Porotu zaujala koláž z barevných papírů na téma: Člověk a ilustrace. „Pavel Doubek získal cenu za figurku, na kterých jsme pracovali v loňském roce. Díla dětí byla vystavena i na chodbách školy,“ upozornila Lenka Hejdová.
Blíží se175. výročí založení školy. „Při této příležitosti bude mimo jiné vydán v pořadí i druhý almanach, ve kterém budou prezentovány práce některých nadaných studentů školy. Oficiálně bude k dispozici až dvacátého září, tedy k datu oslav výročí,“ upřesnila Lenka Hejdová s tím, že v této chvíli už má nashromážděny i další práce. „Už mají i na třetí almanach,“ smála se Lenka Hejdová.
„Při této příležitosti zveme všechny absolventy, současné studenty a příznivce školy do Kulturního centra v Rakovníku na komponovaný pořad a společenské setkání s významnými osobnostmi města a kraje. Zájemci si mohou v průběhu dne prohlédnout budovu školy včetně výstavy k jejímu výročí,“ upozornil také ředitel školy Luděk Štíbr.
Historie
Rakovnické gymnázium bylo nejprve reálkou. Zakládací listina byla podepsána v roce 1829, výuka byla zahájena ve školním roce 1833/34.
Studium bylo původně tříleté, později sedmileté (vyšší reálka od roku 1864), od roku 1869 ukončené maturitou. V roce 1936 byla škola přeměněna na reálné gymnázium. V souvislosti s novými školskými zákony v padesátých letech prošla érou jedenáctileté střední školy, érou čtyřleté všeobecné vzdělávací školy, od roku 1968 je gymnáziem.
V roce 1990 bylo obnoveno víceleté studium, které existuje souběžně se čtyřletým.
Financování zajišťoval až do zestátnění školy jednak nadační fond a jednak rakovnická obec. Podle vůle zakladatele na škole vyučovali řádoví bratři - nejprve piaristé , pak premonstráti, až pak profesoři světští. Od roku 1908 začaly v gymnáziu studovat také dívky. Školou prošla za dobu její existence řada vynikajících profesorů a žáků. I dnes jejími chodbami prochází mnoho výjimečných osobností, jak dokladují právě celostátní soutěže, ze kterých si studenti přivážejí díky dobrému vedení profesorů řadu ocenění.