Soutěž v okolí hájenky Emílovna byla plná slunce a jarní pohody.

Soutěž

Děti čekala trasa dlouhá čtyři kilometry s deseti stanovišti, kde byly zkoumány jejich znalosti. „Těm nejúspěšnějším dáme doporučení k účasti v krajském kole, odkud se postupuje do kola národního,“ dovysvětlila Táňa Friebertová. Děti odpovídaly na otázky, které se například týkaly znalostí savců, botaniky, ryb, ptáků, obojživelníků, stromů, ekologie či ochrany přírody. „Děti mne příjemně překvapily, například svými znalostmi o zemské atmosféře či nultém poledníku,“ zhodnotil zástupce CHKO Křivoklátsko Lukáš Vápeník.

„Zatím bylo pro nás nejlehčím první a druhé stanoviště,“ shodlo se družstvo dětí ze ZŠ Kolešovice. Na stanovišti jedna byly děti zkoušeny Pavlem Mouchou z CHKO Křivoklátsko z ekologie a na stanovišti dvě se vyptával na dřeviny Miroslav Pecha, revírní z Lesní správy Křivoklát.
„Jako každý rok, tak i letos jsme rozeslali pozvánky k účasti po všech školách okresu. Některé se nepřihlásily, jiné jezdí pravidelně , jako třeba školy z Jesenice, rakovnické gymnázium, škola z Lužné, Kolešovic či Křivoklátu,“ pochválila Táňa Friebertová.

Dopravu dětí ze vzdálenějších škol řeší pořadatelé svozem autobusem účastníků od vlaku z Křivoklátu před soutěží a po soutěži je vezou autobusem na vlak do Rakovníka.

Na pořadu dne byl i doprovodný program, který obsahoval mimo jiné střelbu z luku, kterou zajistila společnost Aves, Střední odborné učiliště Píska si zase připravilo ukázku sběru semen ze stromů a manipulaci se dřevem poté, co je strom poražen, a nechyběla ani výroba ozdob do květináčů. „Děti i dospělí si ve volné chvíli mohli opéci vuřty nebo zahrát volejbal,“ uzavřela Táňa Friebertová.

V kategorii nejmladších účastníků bylo nejlepší GZWR Rakovník se 113 body, druhé místo získali žáci 3. ZŠ Rakovník – Okružáci se 109 body a třetí místo jejich spolužáci také ze 3. ZŠ se 103, 5 bodu.

V kategorii starších si nejlépe vedli opět rakovničtí gymnazisté, kteří měli 123 bodů, těsně za nimi byli Jasánci ze ZŠ Jesenice se 122,5 bodu a třetí Ferdíci ze 2. ZŠ se 109 body.

Pořadatelé zvou milovníky přírody na stejné místo na Den s Lesy ČR dne 26. května.