Akci pořádala Přírodovědecká fakulta Univerzity Karlovy v Praze. Z celé České republiky se do Prahy sjelo kolem šedesátky učitelů a zhruba stejný počet středoškoláků. Z rakovnického Gymnázia Zikmunda Wintra se této bezplatné vzdělávací akce, akreditované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy, zúčastnily Kristýna Wittlerová a Valérie Procházková z maturitních ročníků. Doprovodil je vyučující chemie Kamil Březina, který pro Rakovnický deník zdůraznil: „Jsem moc rád, že jsem mohl svým maturantům tuto výjimečnou akci nabídnout. Velmi mě potěšilo, že studentky tuto možnost přímo s nadšením přijaly a věnovaly čas svému dalšímu vzdělávání a poznávání hlubin fascinujícího vědního oboru – chemie, jak ostatně napovídá sám název této akce."

Při registraci obdržel každý účastník tašku s propagačními předměty, učitelé pak navíc ještě hodnotné knihy zaměřené na badatelsky orientovanou výuku přírodních věd. „Program Cesty do hlubin studia chemie zahájil v největší posluchárně Chemického ústavu Přírodovědecké fakulty University Karlovy proděkan chemické sekce profesor Tomáš Obšil, který všem popřál mnoho nových poznatků a zajímavých zážitků," nastínil Kamil Březina.
Poté následovala úvodní slova vedoucích šesti chemických kateder, kteří představili jednotlivá pracoviště – Katedru anorganické chemie, organické chemie, analytické chemie, biochemie, fyzikální a makromolekulární chemie a učitelství a didaktiky chemie. „Po skončení pracovní části prvního dne se uskutečnil společenský večer všech aktérů Cesty do hlubin studia chemie, doplněný úchvatnou chemickou show s množstvím neobvyklých pokusů a večeří formou rautu," přiblížil vyučující Březina.

Účastníci měli zajištěno ubytování zdarma na vysokoškolských kolejích Kajetánka a Na Větrníku. Pro pedagogy byly připraveny odborné přednášky s nejnovějšími vědeckými informacemi z různých oborů chemie, využitelnými ve středoškolské učitelské praxi. Studenti v tu samou dobu absolvovali tři laboratorní práce v dobře vybavených laboratořích. „Měly jsme možnost vyzkoušet si velice zajímavé úlohy z nabídky: příprava solí a komplexů kovů, chemik detektivem, školní měřicí systémy, azobarviva a jejich vlastnosti, biochemie trávicího traktu ve zkumavce a počítačové 3D vizualizace," popsaly Kristýna Wittlerová a Valérie Procházková.

Jednou naopak také pedagogové navštívili laboratoře a studenti vyslechli odborné přednášky na zajímavá témata: biochemické markery v medicíně, nanochemie, jedy v historii, detektivkách a současnosti. Během druhého dne absolvoval profesor Kamil Březina na akademické půdě university jednání, na kterém byly nastíněny obrysy budoucí užší spolupráce Přírodovědecké fakulty a Gymnázia Zikmunda Wintra v Rakovníku.
„Absolvovaný seminář vnímám jako mimořádně zajímavý a zdařilý. Chtěl bych moc poděkovat oběma studentkám za vzornou reprezentaci našeho gymnázia," doplnil Březina. „Program považujeme za přínosný pro svá následující studia," shodla se děvčata. Kristýna Wittlerová k tomu dodala: „Nejvíce mě zaujala přednáška o biochemických markerech v medicíně."

Kamil Březina nyní plánuje uspořádat pro gymnazisty tři vědecké konference ve spolupráci s VŠCHT a FEL ČVUT v Praze. „Začátkem září třeba moje třída C1A navštívila Festival vědy, na kterém byl k vidění zajímavý interaktivní program a k vyslechnutí poutavé přednášky. V polovině října se vybraní studenti zúčastnili pětidenní vzdělávací akce S matematikou a fyzikou v Temešváru, a v prosinci vezmu další své nadšené chemické labužníky již na dva studentské dny na VŠCHT v Praze," připomněl ještě pro Rakovnický deník Kamil Březina.