Ředitelka rakovnického gymnázia Zdeňka Voráčková zdůraznila: „Je to pro nás významný okamžik. Naše gymnázium splnilo všechna kritéria nezbytná k propůjčení titulu, jako je kvalitní výuka přírodovědných a technických předmětů jak po stránce obsahové, tak z hlediska používaných metod a forem výuky."

Také čtěte: Strážníci v Rakovníku odchytí pět psů týdně

Škola má rovněž odpovídající materiální a technické vybavení a svoji roli hraje také úspěšnost žáků v přírodovědných předmětových soutěžích a absolventů školy v přijetí ke studiu na vysokých školách přírodovědného a technického směru.

„Toto partnerství je výhodné pro obě strany. Naši studenti získávají důležité kontakty s vysokou školou, jejími pracovníky a vědou vůbec a mají možnost se aktivně zúčastnit různých aktivit, které pro ně univerzita bezplatně připraví," popsala Zdeňka Voráčková.

Například vědecké konference a přednášky přímo na půdě gymnázia, jarní a podzimní výukové kurzy v Temešváru, odborné návštěvy jednotlivých pracovišť a laboratoří fakulty, přírodovědné jarmarky nebo popularizační akce typu Vánoce s fyzikou.

Nepřehlédněte: Přístavbu školy brzdí jen archeologické práce

„Vysoká škola si těmito konkrétními formami spolupráce klade za cíl podpořit zájem středoškoláků o přírodovědné a technické obory, nabízí také možnost podílet se na ročníkových pracích formou vedení, konzultací nebo oponentury, a může si tak v řadách našich studentů hledat a i trochu formovat vhodné adepty pro budoucí studium," dodala ředitelka Voráčková.