Na ní mimo jiné převzali ocenění někteří členové sboru. Za příkladnou práci dostala medaili například i starostka obce Blanka Čebišová.

Po oficiální části hasiči s prapory obce a sboru napochodovali na náměstí. Protože oslavy spojili s Anenskou poutí, předvedli, že i oni umí pobavit sebe i ty okolo.

Na oslavě samozřejmě nechyběli hosté. Přijeli kolegové ze sborů v okolních obcích i z Čisté u Horek a u Litomyšle. Čistečtí hasiči se mezi sebou utkali v několika disciplínách, například ve stříkání vody džberovkou, nebo ve vázání uzlů, které mladí hasiči hravě zvládnou. Nic nepomohlo, že se někteří bránili, proč mají plnit úkoly pro děti.

Po malém tréninku to všichni zvládli. Vrcholem byl uzel na kravatě. I s tímto uzlem si muži i ženy poradili. Pokaždé vyhrála samozřejmě Čistá.

Ti nejmenší se také nenudili. Buď kreslili hasičské obrázky, nebo ve vaně chytali ryby.
Výbornou atmosféru si pochvalovali hasiči z Čisté u Horek. Jednou kolegy od Rakovníka pozvali na své výročí, oni jim to oplatili a vzniklo přátelství.

„Dobře se bavíme, jsou to moc fajn lidi, jsme rádi, že nás pozvali," shodli se přítomní. „Jen jednu výtku bych měl. Vždy, když přijedeme, místní hasiči schovají své ženy a manželky a nechtějí nám je ukázat. A to se kamarádům nedělá! My ty naše doma nikam neschováváme!" postěžoval si se smíchem Roman.

Vedle soutěží hasiči na náměstí vystavili svoji techniku, jak současnou, tak historickou. Přispěli i kolegové ze sousedních sborů.

Na radnici hasiči připravili výstavu, která ukazovala jejich dřívější i současnou práci.
Oslavy zhodnotil také Vlastimil Hotěk, který dělá starostu hasičů už dvaačtyřicet let: „Přeje nám hlavně počasí, před pěti lety jsme zmokli. Navštívili nás hasiči z Čisté u Horek i u Litomyšle a všechny sbory, které patří pod náš okrsek. Přijeli i Kralovičtí."

Dále starosta pochválil hlavně mladé hasiče. Ti při okresních soutěžích obsazují přední místa.

Z historie sboru

Vznikl v roce 1877 po vzoru sborů v Kralovicích a Kožlanech. První starosta sboru byl Václav Kusý, velitel Václav Krob. Sbor se vyzbrojoval technikou a zasahoval u požárů. Od začátku se podílel na kulturním dění v obci a spolupracoval se sborem Václav. V roce 1937 byla postavena dnešní hasičská zbrojnice. Po válce se činnost sboru oživuje. V roce 1977 se obměnila členská základna sboru. Funkcí se ujali noví členové. Někteří je vykonávají dodnes. Po roce 1989 činnost pokračuje. Hasiči se stále dovybavují technikou, i se starají o její údržbu. V roce 2004 obnovili činnost mladí hasiči. Nyní má sbor 72 členů, výjezdová jednotka 17 členů. Členové pořádají masopustní rej a Havelskou zábavu. Podílejí se i na dalších kulturních akcích.