Složky záchranného systému začaly zasahovat po dojezdu hasičů na místo. Postupovaly podle jednoduchého scénáře. Při přejímce balíkové pošty ve Věznici Oráčov byla v jedné zásilce nalezena podezřelá neznámá látka ve formě bílého prášku v obalu, který byl při následné manipulaci se zásilkou poškozen. Kvůli tomu muselo být evakuováno 30 odsouzených z budovy D na bezpečné místo.

Událost byla oznámena na Krajské operační a informační středisko HZS Středočeského kraje (KOPIS) a na operační středisko Policie ČR.

Ve věznici zasahovali hasiči v přetlakových protichemických oděvech. Vyhledali a vyvedli tři osoby, které mohly být kontaminovány. Státní policisté zabezpečovali vnější ostrahu objektu a uvnitř v areálu pak úkony v přípravném řízení, nebo úkony, které jim bezprostředně předcházejí. Při tom se řídili pokyny velitele zásahu, který stanovil nezbytná opatření pro ochranu jejich života a zdraví.

Podezřelá zásilka byla následně bezpečně uložena do přepravních nádob a vnitřní prostory byly simulovaně lokálně dekontaminovány postupem podle hygieniků a po konzultaci s Policií ČR. Ve spolupráci s příslušníky Vězeňské služby ČR byly zaevidovány potencionálně zasažené osoby s přihlédnutím k možnosti, že některé osoby mohly opustit zasažený prostor před příjezdem složek IZS. Odvoz podezřelé zásilky na expertízu na specializované pracoviště byl pouze simulován. „Po ukončení cvičení si zasahující hasiči prohlédli objekt věznice. Velitelé a vedoucí zúčastněných složek IZS cvičení hodnotili jako přínos pro přípravu na podobné události ve specifických podmínkách objektů Vězeňské služby ČR," řekl Tomáš Hradil, ředitel územního odboru Kladno HZS Středočeského kraje.