Jakousi pomyslnou tečkou tohoto projektu je společné čtení pohádek dětem ve věku 4 až 8 let na stanicích po celé republice – a to v jednotném termínu ve čtvrtek 13. října, tedy na Mezinárodní den omezení přírodních katastrof.

Mluvčí HZS Středočeského kraje Ladislav Holomčík vysvětluje: „Smyslem akce je začít všude ve stejnou dobu, konkrétně v deset hodin dopoledne." Hasičské pohádky jsou souborem čtrnácti (komise vybírala asi z padesáti došlých děl) ryze hasičských pohádek, které napsali sami hasiči – počínaje klasickými „mokrými", tzn. výjezdovými, přes operační důstojníky, vyšetřovatele požárů, preventisty a tiskové mluvčí až po ředitele.
„V našem kraji budeme číst na všech dvaatřiceti stanicích, což asi bude republikový unikát – navíc jsme v rámci republiky největším sborem s nejvyšším počtem stanic!" zdůraznil Ladislav Holomčík. Číst se tedy bude i v Rakovníku.

Kniha Hasičské pohádky není prodejná – byla vyrobena jako dárkový předmět, který má zvýšit zájem o Hasičský záchranný sbor ČR a jeho aktivity. „Snahou je, aby tento i ostatní dárkové předměty byly rozdány jako odměna účastníkům nejrůznějších projektů a soutěží organizovaných Hasičským záchranným sborem ČR.

Čtení pohádek není určeno pro širokou veřejnost, ale každá stanice si sama zve třídy ze školek nebo škol ve svém okolí.