Se slovy: „Chlapci, jsme moc rádi, že jste mezi nás přišli!“ uvítali senioři v rakovnickém Domě s pečovatelskou službou vyslance místních profesionálních hasičů Tomáše Poláka, Jiljí Glosera a Milana Šnajdra.

Hasiči všechny přítomné v příjemném prostředí informovali o náplni své práce i o tom, jak se chránit před nebezpečím požáru. Sociální pracovnice Eva Zelenková doplnila: „Stále se tu něco děje. Když je hezky, tak venku grilujeme, vozíme naše klienty na výlety. Na besedu jsme tu měli zástupce policie, pravidelně k nám dochází ředitelka rakovnického archivu. Besedující vždy svezeme tam, kde se přednáška koná, buď sem do Vysoké ulice nebo do budov na Wintrově náměstí.“

Přednáška byla hasiči seniorům podána v mezích možností zábavnou formou, takže se viditelně vůbec nenudili. Živě vstupovali do debaty, o dotazy v žádném případě nebyla nouze.