Hasičům se podařilo překonat vzdálenost asi 700 metrů a asi 50 výškových metrů od obecního rybníka až k lesu u hřbitova. Taktické cvičení dokázalo, že dobrovolní hasiči jsou schopni se rychle sejít a že jsou v případě požáru či jiné mimořádně události připraveni okamžitě zasáhnout.

Bohužel se ukázaly nedostatky ve spojové technice. Mnohým jednotkám chybí vysílačky. Také se ukázalo, že je potřeba obnovit zastaralou techniku, na což momentálně chybí finance.

Cvičení se účastnily jednotky Řevničov, Kozojedy, Pochválov, Smilovice, Třeboc a Třtice.

Lukáš Dyntar