Oslava 125 let existence sboru hasičů ze Třtice byla zahájena slavnostní sirénou a výroční schůzí. K tomu nám více řekla za pořadatele Lada Urbanovičová: „Zde byla Pavlem Rybou, Pavlem Kořánem a Jakubem Vejražkou přednesena historie a činnost spolku a pozvaným hostům byly předány pamětní listy. Starosta obce Luboš Hejda poděkoval třtickým hasičům za jejich činnost a jménem obce předal Pavlu Rybovi a Pavlu Kořánovi pamětní plaketu.“

Pavel Ryba své mimořádné úsilí vkládá do vedení SDH Třtice a Pavel Kořán do vedení mladých hasičů. Oba si tedy tuto plaketu po právu zaslouží.

Všichni se pak přesunuli na náves kde nastala chvíle na předání nového hasičského praporu. Následoval průvod obcí, jehož součástí bylo položení květin k pomníku padlým obětem války a pak k pomníku „všem“ na místním hřbitově.

Odpoledne patřilo ukázkám: štafety mladých hasičů, přípravky, vyproštění zraněných z havarovaného (papírového) auta a hasičský útok, který zlikvidoval zapálené papírové auto. Poté se všichni přítomní mohli podívat, jak se odborně likvidují ropné látky. „Tuto ukázku předvedli profesionální hasiči. Vzniklá pěna, kterou se ropné látky hasí se nejvíce líbila dětem a rodiče byli ubezpečeni, že pěna není zdraví škodlivá,“ popsala Lada Urbanovičová.

Během odpoledne byla možnost prohlídky vystavených fotografií sboru, třtické kroniky, historické i současné hasičské techniky a závodních speciálů Trucktrialu.

„Jednou z nejzajímavějších "atrakcí“ byla vysokozdvižná plošina, díky které jsme měli možnost vidět naší obec z výšky 32 metrů,“ dodala ještě zajímavost Urbanovičová.